Download

Poniżej znajdują się pliki związane z Kołem Naukowym Studentów Socjologii.

Koło Naukowe Studentów Socjologii może także pochwalić się autorskimi projektem pt. ?Pierwszaki ? portret własny?. Badaniem tym objęci są zarówno studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jak i pierwszego roku drugiego stopnia. Wyniki badań zostają opracowane oraz zaprezentowane w postaci raportu, który jest dostępny poniżej:

Raport z badania przeprowadzonego w roku akademickim 2011/2012 (DOC)