0

Seminarium KNSS

Koło Naukowe to nie tylko wyjazdy i realizacje badań – to także, a może przede wszystkim, wymiana wiedzy. W tym celu postanowiliśmy zorganizować seminarium naukowe pod tytułem „Ciało-płeć-sport”. Seminarium skierowane jest w pierwszej kolejności do członków Koła, ale wszystkich zainteresowanych wysłuchaniem wystąpień i udziałem w dyskusji zapraszamy w piątek 31.03 od 10:00 do sali 112, bud. C kampusu Szamarzewo.

Dokładniejsze informacje o wydarzeniu, w tym jego program, znajdują się tutaj: seminarium Ciało-płeć-sport – program

Dnia 29 listopada 2016 roku pojechaliśmy wraz z opiekunem na zorganizowane przez nas seminarium na temat ?Granice online-offline?, które odbyło się w Erkner, niedaleko Berlina. Pierwszy dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie stolicy. Widzieliśmy między innymi Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, unhealthy Bramę Branderburską, ewangelicką Katedrę w Berlinie, przechodziliśmy również przez jarmarki świąteczne i galerie handlowe, w których robiliśmy zdjęcia w celu przygotowania fotoesejów. Wieczorem udaliśmy się do Gmachu Parlamentu Rzeszy w Berlinie (Reichstag), gdzie mogliśmy podziwiać czarującą panoramę miasta.

Następnego dnia udaliśmy się do Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung w Erkner  (goszczącej nas instytucji), gdzie przedstawiliśmy nasze prezentacje o tematyce granic online-offline. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem jednego z pracowników IRS Erkner dotyczącym zmian klimatu w kontekście kulturowym. Po krótkiej przerwie Przemysław Rura, nasz członek nadzwyczajny, opowiadał o wirtualnym terroryzmie i jego realnych konsekwencjach, a także o budowaniu podziałów społeczno-politycznych przy pomocy mediów społecznościowych. Zastanawialiśmy się, czy protest jest formą terroryzmu, jednak zauważyliśmy, że jego celem jest destabilizacja państwa, ale niekoniecznie władzy.

Kolejna prezentacja przedstawiona przez Marcina Żywickiego dotyczyła przelewania się świata wirtualnego i realnego na podstawie tego, czy możemy być offline. Ukazywała ona między innymi podział i różnicę między społeczeństwem sieciowym a informacyjnym, bycie offline jako wykluczenie społeczne i traktowanie wychodzenia z Internetu jako świadomą decyzję i luksus. Ciekawe również było omówione przez Marcina zapośredniczenie, które powoduje, że nawet Ci, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą dowiedzieć się, co dzieje się w przestrzeni internetowej np. poprzez zobaczenie jakiejś treści na telefonie innej osoby.

Następnie Jacek Szwierz skupił się na autorytetach w Internecie, czyli na ustaleniu tego, kim jest i jaki wpływ na jego istnienie oraz funkcjonowanie ma struktura sieci. Jacek wspomniał o tym, że autorytet to szczególny typ władzy, dobrowolnie podporządkujemy się wobec takiej osoby. Zaznaczył też, że sieci są zdolne do samokonfiguracji, a także mówił o kategorii obserwatorów, którzy budują autorytety, podejmując działanie offline na podstawie informacji zebranych online.

Dominika Rzęsa poruszyła temat ?śmieszkizmu? w Internecie na przykładzie grup wolnościowych takich jak AKAP czy Atomowa Alternatywa. W interesujący sposób objaśniła jego genezę oraz znaczenie pewnych zdań i słów, jakie pojawiają się w dyskusjach na forum. Ustaliliśmy też, że w tym przypadku mamy do czynienia z subkulturami komunikacyjnymi, które wykształcają specyficzny kod umożliwiający komunikację między swoimi członkami.

Później Adam Rybak przedstawił zastosowania, wyzwania i perspektywy ankiety internetowej jako elementu mixed-mode survey design, opierając się na dobrze obudowanej literaturze. Wspólnie dostrzegliśmy, że eksperymentalne badania metodologiczne mogą nie zauważyć pewnych zmiennych, które wpływają na przebieg badań.

Jakub Felczyński ukazał fenomen gier wykorzystujących VR w socjologicznym ujęciu. Gry stają się jeszcze bardziej spersonalizowane, bo związane są z indywidualnymi wrażeniami cielesnymi. Kuba udowodnił, że nowe technologie, poprzez rozwijanie nowych możliwości oddziaływania na zmysły, zaczynają te granice coraz bardziej zamazywać.

Agnieszka Sobik przy swoim wystąpieniu zadała pytanie, czy symulator życia może czegoś nauczyć. Koncentrując się na grze?The Sims 3? oraz na własnych badaniach respondentów, którzy wypowiadali się na jej temat, wyjaśniła jej funkcje edukacyjne. Założyła, że wpływają one w mniejszym bądź większym stopniu na życie gracza pod względem przygotowania do małżeństwa czy opieki nad dzieckiem.

Jakub Brożek analizując grę League of Legends, omówił problem agresji w wirtualnym świecie. Rozróżnił agresję na niewerbalną i werbalną, a także pokazał przykłady sytuacji, w których agresją jest to, co w świecie poza grą w ogóle nie funkcjonuje, przynajmniej nie w taki sposób.

Na zakończenie wystąpiła Magdalena Antolczyk, prezentując przejście ze świata wirtualnego na przykładzie otaku. Wspomniała o kulturze konwergencji i prosumpcjoniźmie, a także o tym, jak anime zmienia życie miłośników japońskiej popkultury. Widać to w ich sposobie zachowania oraz w podejściu otaku do pewnych zjawisk społecznych (np. potrafią zaakceptować wiele dziwactw).

Po konferencji udaliśmy się ponownie pozwiedzać miasto. Kolejny dzień również poświęciliśmy na robienie fotoesejeów. Fotografowaliśmy mur berliński, wszelkie rzeźby i wydające się z pozoru zwykłe miejsca, które dla socjologa czy fotografa miały swój urok. W ostatnim dniu, czyli drugiego grudnia, wybraliśmy się jeszcze raz na jarmark świąteczny, a następnie pojechaliśmy na dworzec, by powrócić do Poznania.

 

autorka: Magdalena Antolczyk